Nav weergave zoeken

Navigatie

Historie

Het Christelijk Gemengd Koor De Slagsingers werd opgericht op 1 maart 1966 en is ontstaan uit het Gereformeerd Jeugdwerk in Rotterdam-Zuid.

De naam van het koor is ontleend aan het voormalig Jeugdhuis ’t Slag aan het Sandelingplein.

Sinds hun oprichting dragen de Slagsingers het evangelie uit door zang en muziek. Het repertoire varieert van klassiek tot gospel en ook geestelijke liederen. Het koor zingt liederen in het Nederlands, Duits, Frans en Engels.

 

 

                        foto gemaakt in 1966 in het jeuggebouw 't Slag in Rotterdam-Zuid